Kasa Stefczyka – Zakolove – Nowoczesne Centrum Informacji na Podhalu
Ładowanie
  • Zdjęcia
  • Mapa
Opis

Kasa Stefczyka od początku swojej działalności dynamicznie się rozwija. Obecnie jest największą kasą oszczędnościowo-kredytową w Polsce - tworzy ją blisko 900 000 Członków, obsługiwanych w ponad 400 placówkach.

Kasa Stefczyka opiera się wyłącznie na polskim kapitale, jest własnością swoich Członków, a wypracowany zysk służy budowaniu bezpieczeństwa zgromadzonego przez nich kapitału. Dlatego właśnie Kasa Stefczyka, w dobie największych kryzysów finansowych, zachowuje bardzo dobrą kondycję finansową.

Misją Kasy Stefczyka jest walka z wykluczeniem finansowym Polaków. Zadanie to realizowane jest m.in. poprzez różnorodne projekty edukacji finansowej, skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Można do nich zaliczyć współorganizowane ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej akcje „Żyj finansowo! Czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, wieloetapowy projekt „Pomóż oszczędzać rodzinie” czy „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Szczególnym programem jest konkurs stypendialny, wspierający uzdolnione dzieci członków Kasy Stefczyka.

Od początku swojego istnienia Kasa Stefczyka identyfikowana jest z rozległą i prowadzoną z prawdziwą pasją działalnością charytatywną. Środki przekazywane są regularnie zarówno osobom prywatnym w celu sfinansowania ich leczenia i rehabilitacji, jak i organizacjom i fundacjom zbierającym pieniądze na cele charytatywne. Kasa, za pośrednictwem Fundacji, zapewnia także regularną pomoc finansową wychowankom kilkudziesięciu domów dziecka z całej Polski.

Kasa Stefczyka finansuje także wiele inicjatyw i wydarzeń kulturalnych, występując w roli ich sponsora lub organizatora. Dzięki wsparciu Kasy odbywają się liczne koncerty muzyki poważnej i sakralnej, dotowane są festiwale i przeglądy, powstają również wartościowe produkcje filmowe.

Kasa wspiera także sportowców – z pomocy kasy korzystają miedzy innymi młodzi pływacy, piłkarze, tancerze czy baseballiści. Kasa finansowała m.in. olimpijczyka Przemysława Czajkowskiego, a obecnie jest sponsorem Pawła Tarnowskiego - mistrza Europy w windsurfingu.

Kasa Stefczyka, w trosce o pielęgnowanie tradycji i zachowanie pamięci historycznej, angażuje się w wiele projektów mających na celu ochronę polskiego dziedzictwa historycznego. Unikatowym przedsięwzięciem było utworzenie w centrali Kasy w Gdyni Izby Pamięci Franciszka Stefczyka. Prezentowane jest w niej niemal trzysta archiwalnych dokumentów i druków oraz kilkadziesiąt innych eksponatów związanych z historią spółdzielczości.

Z inicjatywy Kasy Stefczyka w 2012 roku powołana została Fundacja Stefczyka, która kontynuuje misję pomocową Kasy.