Dr. n. med. Paweł Brzewski – dermatologia, wenerologia – Zakolove – Nowoczesne Centrum Informacji na Podhalu
Ładowanie
  • Zdjęcia
  • Mapa
Opis

Szanowni Państwo UWAGA: Rejestracja on-line www.dermatolog-brzewski.com
Dr n. med. Paweł Brzewski ukończył w roku 2006 wydział lekarski Collegium Medicum UJ. Obecnie jest adiunktem w Klinice Dermatologii na Wydziale Lekarskim UJ CM. Specjalista dermatolog i wenerolog. W ciągu ostatnich 5 lat był autorem i współautorem 17 prac naukowych powstałych w Katedrze Dermatologii, laureatem 3 Nagród Głównych na Konferencjach Międzynarodowych w dziedzinie dermatologii i wenerologii. W październiku 2009 roku brał udział w XVIII Zjeździe EADV w Berlinie, potem Karlovych Varach oraz Weronie / EADV 2012/ .
Od 6 lat regularnie uczestniczy w konferencjach, sympozjach i szkoleniach z zakresu dermatologii organizowanych przez Klinikę Dermatologii oraz w posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w Krakowie, którego jest aktywnym członkiem. Kilkakrotnie prezentował również pokazy przypadków na posiedzeniach PTD w Krakowie.
Odbył praktykę zagraniczną w Klinice Dermatologicznej na Medizinische Universität Wien AKH.
W 2011 roku odbył staż na Uniwersytecie w Monachium LMU alianz Harvard w ramach projektu „Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae”.
Głównym tematem jego zainteresowań naukowych są badania nad podłożem molekularnym raków podstawno- i kolczystokomórkowych. W czerwcu 2012 roku obronił pracę doktorską z wyróżnieniem na temat: „Badanie ekspresji elongaz i desaturaz oraz składu kwasów tłuszczowych frakcji lipidowych w ogniskach raka podstawnokomórkowego skóry. ”
Prowadzi z sukcesem zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego. Od 2008 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców CM UJ, uzyskując wysokie oceny prowadzonych przez niego zajęć.
Ukończył liczne kursy z zakresu dermatologii, dermatochirurgii oraz medycyny estetycznej.

Osoby zainteresowane poradą w placówce Poradnie Specjalistyczne w Zakopanem proszę o kontakt telefoniczny. (wew. 120)

Ukończone szkoły

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
LMU Univ Maximillian Munchen
Harvard Medical School

Publikacje

Zespół DRESS - różnorodność obrazu klinicznego.Dermatologia po dyplomie 2017
Diagnostyka różnicowa z użyciem refleksyjnej mikroskopii konfokalnej. CX news 2016
Effects of nanoporous anodic titanium oxide on human adipose derived stem cells. Int Nano med 2016
Extensive, neglected basal cell carcinoma of the half of the face-surgical treatment and reconstruction with an anterolateral microvascular thigh flap. Postepy Dermat i Alergologii 2016

Znajomość języków

angielski
niemiecki

Staże

AKH Wiedeń
LMU Munchen
Herz und Kreislauf Zentrum Roterdam an der Fulda
University of Modena and Reggio Emilia